පොපයාන්ගේ සංස්කෘතික හා වාස්තු විද්‍යාත්මක සම්ප්‍රදාය

ලතින් ඇමරිකාවේ අපූරු ගමනාන්ත ඇති අතර කොලොම්බියාව හොඳම ස්ථාන කිහිපයක් සංකේන්ද්‍රණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පොපයාන්, වඩාත්ම ...

publicidad
කොලොම්බියාවේ සංස්කෘතීන්

කොලොම්බියාව, බහු සංස්කෘතික රටකි

අනෙකුත් බොහෝ ඇමරිකානු රටවල් මෙන්ම, කොලොම්බියාව ද බහු සංස්කෘතික රටකි, සියලු වර්ගවල වර්ග හා ශිෂ්ටාචාරවල ද්‍රවාංකය වේ….

කැනරි දූපත් වල දැකිය යුතු දේ

කැනරි දූපත් වල දැකීමට ඇත්තේ කුමක්ද? සෑම වසරකම සංචාරය කරන මිලියන සංඛ්‍යාත සංචාරකයින් අතර එය නිතර නිතර පැන නගින ප්‍රශ්නයකි ...