రష్యన్ బొమ్మ అయిన మాట్రియోష్కా చరిత్ర

రష్యాలో ఒక పర్యటన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్లగల అత్యంత విలక్షణమైన స్మృతి చిహ్నం ఏమిటి అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే, ...

ప్రకటనలు

రష్యా యొక్క అతి ముఖ్యమైన చారిత్రక కట్టడాలు

రష్యాకు అనేక ముఖ్యమైన చారిత్రక కట్టడాలు ఉన్నాయి, దాని సామ్రాజ్య మరియు కులీన గతానికి మరియు సోవియట్ గతానికి సంబంధించినవి. వారు…

ప్రపంచంలోని 8 నృత్యాలు

సార్వత్రికమైనంత స్వదేశీగా ఒక కళాత్మక భాషగా అర్థం చేసుకోబడింది, నృత్యం ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి మాట్లాడుతుంది ...

మాస్కో క్రెమ్లిన్

రష్యా యొక్క రెడ్ స్క్వేర్

మేము రష్యా యొక్క రెడ్ స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఇది మాస్కోలోని అతి ముఖ్యమైన ప్రాంతం అని చెప్పాలి. నాకు తెలుసు…

రష్యన్ సాంప్రదాయ దుస్తులు

సాంప్రదాయ రష్యన్ సంగీతం మరియు సాధారణ రష్యన్ దుస్తులు

విలక్షణమైన రష్యన్ దుస్తులు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల దుస్తులకు భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు ఇది చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది ...