reklamat
heqja e tokës nga një minierë në venezuela

Industria minerare në Venezuelë

Industria e minierave është padyshim një nga më të ndërlikuarat, pasi që nevojiten investime të konsiderueshme për të qenë në gjendje të shfrytëzohen dhe gjithashtu prodhon ndotje të konsiderueshme në mjedis, aktualisht Venezuela nuk ka legjislacion për minierat, por një seri po kryhet. që së shpejti do të miratohet për të rregulluar shfrytëzimin e minierave në Venezuelë dhe që nuk kryhet ilegalisht nga ndërmarrjet private.