reklamat
dimër taiga

Taiga Siberiane

Taiga ose pylli boreal është fjala e përdorur për të identifikuar një ekosistem të caktuar, atë të madh...